Ramadan 2019 is begonnen – De maand van Zelfbeheersing

Ramadan 2019 is begonnen – De maand van Zelfbeheersing

De Ramadan begint voor vele miljoenen moslims op 6 mei in 2019. In de maand Ramadan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang.

Vanaf zonsopgang tot zonsondergang eten en drinken moslims niet. Deze maand staat in het teken van verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.

 

Waarom is deze maand zo belangrijk?

De maand Ramadan is belangrijk omdat moslims in deze maand stilstaan bij bijvoorbeeld armoede, zondes en verleidingen. Moslims komen in deze negende maand van de islamitische kalender vaker bij elkaar om te bidden. In Nederland en over de hele wereld zijn de Moskeeën dan ook ruim gevuld. De maand Ramadan is een maand van bezinning. De maand staat ook volledig in het teken van geloofsovertuiging.

Mogen kinderen meedoen aan de Ramadan?

Kinderen zijn niet verplicht om mee te doen aan de Ramadan. Een kind mag niet gedwongen worden om deel te nemen en mag alleen uit vrije wil deelnemen aan de ramadan. Vele kinderen oefenen in deze maand om in de toekomst wel deel te nemen. Voorbeelden zijn dat kinderen een halve dag vasten of om de dag, om zo te wennen aan het vasten.

Wie hoeven er niet mee te doen aan de Ramadan?

De ramadan is 1 van de 5 zuilen in de islam. Bepaalde personen zijn uitgesloten van (verplichte) deelname en mogen alleen deelnemen uit vrije wil. Wanneer het vasten bedreigend is voor de gezondheid of voor het dagelijks leven is deelname ook uitgesloten.

  • (Jonge) Kinderen.
  • Zieken
  • Militairen (tijdens een oorlog of oorlogstijd).
  • Personen die langer dan 3 uur moten reizen op een dag

Wanneer is de Ramadan afgelopen?

De Ramadan is dinsdag 4 juni 2019 afgelopen. De volgende dag (5 juni) vieren de moslims het Suikerfeest.